Mastercard’dan COVID-19 Tedavisine Yönelik Çalışmaları Hızlandırmak İçin Yeni Adım

Mastercard, son aylarda dünya sağlığını tehdit eden bir salgın olarak gündeme oturan yeni koronavirüs COVID-19 için tedavileri belirleme, değerlendirme, geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını hızlandırmaya yönelik olarak, Wellcome ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile toplam 125 milyonluk yatırımla COVID-19 Therapeutics Accelerator adını verdikleri bir girişim başlattı. Girişim ortakları olan Mastercard, Wellcome ve Bill & Melinda Gates Vakfı ürünleri herkes için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı yapmayı amaçlıyorlar.

COVID-19 Therapeutics Accelerator oluşumu, COVID-19 hastalarını ve diğer viral patojenleri uzun vadede tedavi etmek için yeni ilaç geliştirmekten, mevcut ilaçların COVID-19 tedavisi için kullanılmasına yönelik çalışmalara kadar farklı çalışmalar yürütecek. Henüz ortaya çıkan patojenlerle mücadele için geniş spektrumlu antiviraller veya immünoterapiler maalesef mevcut değil, mevcut olanların ise COVID-19 üzerinde kullanımı henüz onaylanmış değil. Bu çalışmaların hızlanabilmesi için Gates Vakfı ve Wellcome 50’şer milyon dolar, Mastercard ise 25 milyon dolar olmak üzere toplam 125 milyon dolar yatırım ile Therapeutics Accelerator girişimini oluşturdu.

COVID-19 Therapeutics Accelerator, Dünya sağlık Örgütü’nün yanı sıra devletlerle, yasa koyucu ve uygulayıcı kurumlarla ve kendisine fon sağlayacak özel sektör kuruluşlarıyla da koordineli çalışacak.Çalışmaları devam eden ilaçların geliştirilmesine ve üretime geçişine odaklanacak olan Accelerator girişiminin, araştırmaların paylaşılmasını, yatırımların koordine edilmesini ve kaynakların bir araya getirilmesini sağlayarak tedaviye yönelik araştırmaları hızlandırması bekleniyor. Accelerator, geliştirme sürecinin kilit aşamalarında hızlı ve esnek finansman sağlayarak, düşük kaynaklı ülkelerde de COVID-19 ve gelecekteki salgın tehditleri için kullanılabilecek yeni ilaçlara erişimi sağlamayı hedefliyor.

Therapeutics Accelerator girişimi ortakları, koronavirüsünün tedavisi, hızlı tespiti ve aşısının geliştirilebilmesi için uluslararası ortaklıkların şart olduğunun altını çiziyor. Bu ortaklıkların araştırma, geliştirme, değerlendirme ve üretim çalışmaları için gerekli kaynakları biraraya getirmeye yönelik koordinasyonunu ise Accelerator üstlendi. Accelerator ayrıca geliştirilen tedavi, tanı, ilaç, aşı gibi çözümlerin dünyanın her yerinde ihtiyacı olan herkesin erişimini sağlamaya yönelik çalışmaları yürütecek. Therapeutics Accelerator girişimi ortakları bu amaca yönelik olarak birlikte çalışmak isteyen herkesi kendilerine katılmaya davet ediyor.

Mastercard yetkilileri kapsayıcı büyümeye olan bağlılıkları nedeniyle yeni koronavirüs COVID-19’a karşı yürütülen bu girişimin bir parçası olduklarını belirtiyor. Global sağlığı tehdit ettiği kadar global ekonomiyi de tehdidi altına alan COVID-19’un, dünya genelinde milyonlarca kişinin ekonomik olarak ayakta kalmasını zorlaştıracağını dile getiren Mastercard, finansal katılımı destekleyen çalışmalarından edindikleri deneyime göre bu denli riskli bir durum karşısında global iş ortaklıklarının öneminin altını çiziyor ve herkesi bu yeni girişime katılmaya, destek olmaya davet ediyor.

Photo by Louis Reed on Unsplash

Etiketler