En Çok Kullanılan Mobil Uygulama WhatsApp

GfK ve DigitalTalks işbirliğiyle, Türkiye’de kent temsili 15 ilde 15 yaş ve üzeri 1077 akıllı telefon sahibiyle görüşülerek kişilerin akıllı telefonu konuşmak dışında en çok ne için kullandıkları ve en çok kullandıkları mobil uygulamalar soruldu.

Akıllı telefon sahibi olanların neredeyse tamamı (%94) akıllı telefonlarını konuşmak dışında en çok internete girmek için kullandığını belirtiyor. Bu aktiviteyi daha sonra sırasıyla mesajlaşmak (%70), fotoğraf / video çekmek (%60), müzik dinlemek (%40), mailleri kontrol etmek (%10) ve oyun oynamak (%10) takip ediyor.

Cinsiyet kırılımında incelendiğinde, fotoğraf / video çekmek konusunda kadınların oranının erkeklere göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülüyor. Akıllı telefon sahibi olan kadınların %67’si telefonunu fotoğraf / video çekmek için kullanırken erkeklerde bu oran %53’tür. Erkeklerin oranı, maillerini kontrol etme konusunda kadınlara göre anlamlı derecede yüksektir. Erkeklerin %13’ü akıllı telefonlarından maillerini kontrol ederken kadınlarda bu oran %7’dir.

En çok kullanılan mobil uygulama WhatsApp

Akıllı telefon sahibi kişilerin telefonlarında ortalama 8 tane mobil uygulama bulunuyor. Kadınların telefonunda ortalama 7 uygulama varken, erkeklerin telefonunda ortalama 9 uygulama olduğu görülüyor. Akıllı telefon sahiplerinin en çok kullandığı mobil uygulamalar WhatsApp (%92) ve Facebook’tur (%91). Daha sonra sırasıyla Messenger (%69), Instagram (%67) ve Twitter (%34) gelmektedir.

Araştırma Hakkında
Araştırma GfK tarafından 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 17 Mayıs 2017 – 10 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye’de 15 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon) 15 yaş ve üzeri 1077 akıllı telefon sahibi kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir
.

GfK ile birlikte gerçekleştirdiğimiz diğer bir araştırmanın sonuçlarına bu linkten ulaşabilirsiniz: Ebeveynlerin Yarıdan Fazlası Çocuklarını Yapmak İstedikleri Mesleğe Yönlendirmek İçin Herhangi Bir Şey Yapmıyor

Etiketler