İngiltere’de Kredilerde Açık Bankacılık Kullanımı Önümüzdeki İki Yıl İçinde %70’e Ulaşacak

Credit Kudos’un araştırmasına göre, Birleşik Krallık’taki kredi sağlayıcıların dörtte biri artık açık bankacılık teknolojisini kullanıyor, kullanmayanların yarısı ise gelecekte kullanmayı planlıyor. 

Ankete katılan 102 kredi sağlayıcının yaklaşık onda dokuzu, önümüzdeki iki yıl içinde bunu kullanmayı planladıklarını söylüyor, yani 2023 yılına dek tüm kredi sağlayıcılarının onda yedisinin açık bankacılık kullanması bekleniyor.

Credit Kudos, açık bankacılık konusundaki bu ilginin büyük ölçüde, kredi verenlerin normal şekilde faaliyet gösterme kabiliyetini önemli derecede etkileyen ve ekstra verilere erişmenin değerine dikkat çeken pandemiden kaynaklandığını söylüyor.

On kredi sağlayıcıdan yaklaşık sekizi, pandemide borç verebilecekleri kişiler konusundaki kurallarını değiştirdi. Bunların neredeyse yarısı, ücretsiz izin ve işsizlik gibi nedenlerle borçluların gelirlerini doğrulamak çok zor olduğu için politikalarını değiştirdi.

Pandemi boyunca 11,7 milyon kişinin ücretsiz izne ayrılması ve 2020’nin dördüncü çeyreğinde işsizliğin %5,2 olmasıyla birlikte kredi sağlayıcıların üçte birinden fazlası, büyük bir belirsizlik döneminde “yüksek riskli” farz edilen müşterilerden kaçınmak için kredi verme kurallarını değiştirdi.

Bu, kredi sağlayıcıların yeni işleri kaçırdığı ve Covid-19 sırasında kredi politikalarını değiştirenlerin %30’unun yeni müşteri gelirinde kayıp yaşadığı anlamına geliyordu.

Pandemi sırasında politikalarını değiştiren kredi sağlayıcıların üçte biri, işlerinde yeni teknoloji kullanımı ihtiyacının artması şeklinde ikincil bir etki gördü ve %30’u yeni veri kaynaklarına olan ihtiyacının arttığını fark etti.

Ankete katılan tüm kredi sağlayıcıların neredeyse yarısı, açık bankacılığın kuruluşlarının zamandan tasarruf etmesine ve gelecekte kredi kararlarının maliyetini düşürmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

Credit Kudos CEO’su Fred Kelly şunları söyledi: “Pandeminin sismik şoku, kredi sağlayıcıları daha iyi veri kaynaklarına ve daha iyi karar vermelerini sağlamak için daha yeni verilerden yararlanmalarına yardımcı olacak daha fazla teknoloji entegrasyonuna yeniden odaklanmaya zorladı.

“Açık bankacılık teknolojisi, kredi sağlayıcıların geleneksel kredi veri sınırlarının ötesine geçmesine ve hepsi daha kapsamlı değerlendirmeler, artan kabuller ve azalan temerrütler yaratan daha iyi finansal davranışsal verilere kapı açmasına yardımcı oluyor.

Etiketler