Yeni Dondurma Tekniği, Küresel Enerji Tüketimini Önemli Ölçüde Azaltıyor

Yeni yöntemin küresel enerji tüketimini, bir milyondan fazla arabayı trafikten çekmekle eşdeğer miktarda azaltabileceği tahmin ediliyor.

California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yiyecekleri dondurmak için yeni bir yöntem ileri sürdü. Yöntem eşhacimli dondurma (isochoric freezing) olarak adlandırılıyor ve transplant hastalarına organların taşınması için tasarlanmış bir süreci baz alıyor. Son sonuçlar, Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji İncelemeleri’nde yayınlandı.

Yeni tekniğin, gıdayı geleneksel dondurma yöntemlerinden daha uzun süre muhafaza etmenin yanı sıra gıda kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiği de keşfedildi. Yeni yöntemin küresel enerji tüketimini yılda 6,5 ​​milyar kilovat saate kadar azaltabileceği tahmin ediliyor. Bu, bir milyondan fazla arabanın trafikten çekilmesine eşdeğer. 

Gıdanın dondurucu havaya maruz bırakılmasını içeren standart dondurmanın aksine, bu teknik, yiyecekleri bir sıvı ile doldurulmuş kapalı bir kapta saklamaya ve bir dondurucuya yerleştirmeye dayanıyor. Kaptaki su hacminin sadece yüzde 10’u donmuş durumda ve kabın içindeki basınç buzun genişlemesini engelliyor.

Bir gıda teknolojisi uzmanı olan Cristina Bilbao-Sainz’e göre, “Enerji tasarrufu, gıdaları büyük miktarda enerji kullanarak tamamen katı hale gelene dek dondurmak zorunda kalmamakla sağlanıyor.” Sonraki adımlar, ek finansman sayesinde tekniği ticarileştirme umuduyla teknolojiyi endüstriyel bir düzeye yükseltmeyi içeriyor.

Etiketler