Mobil Uygulama Ameliyat Sonrası Kontrol Sürecini Azaltıyor

Güncel bir araştırmaya göre bir mobil uygulama, hasta memnuniyetini ya da komplikasyon oranlarını etkilemeden rekonstrüktif göğüs cerrahisi sonrası şahsen doktora gidip kontrol muayenesi olma ihtiyacını azaltabiliyor.

Araştırma, dijital sağlık teknolojilerini kullanarak daha hasta odaklı hizmet verme konseptine yoğunlaşıyor ve bu konseptin potansiyel olarak doktor muayenehanesi ziyaretlerini, dolayısıyla da maliyetleri azaltmaya yarayacağı vurgusunu yapıyor.

Torono Üniversitesi Women’s College Hospital’da çalışan Dr. John Semple ve çalışma arkadaşları, rekonstrüktif göğüs ameliyatı olan 65 kadın hasta arasından rastgele seçim yaparak onlardan doktor ofisini ziyaret ederek ya da bir web portalı aracılığıyla fotoğraf yollayıp soru sorarak ameliyat sonrası kontrollerini gerçekleştirmelerini istedi. QoC Health tarafından geliştirilen bu uygulama, aynı zamanda cerrahlara da e-mail yolu ile hastalara takip raporları gönderme imkanı sundu.

Araştırmaya katılmayan doktorlar, “Mobil uygulamayı kullanan grup içerisinde herhangi bir komplikasyon artışı ya da hasta memnuniyetsizliğine yol açmadan hasta kontrol ziyaretlerinin azaldığı ortaya çıktı.” dedi.

Mobil uygulamayı kullanan hastalar, kontrol muayenesi için 0.4 oranında daha az muayeneye gitme ihtiyacı hissetti ve fiziksel olarak muayeneye giden gruba göre ameliyat sonrası dönemde ilgili sağlık personeline daha fazla e-mail gönderdi.

Sağlık sigorta şirketleri “ücret karşılığında hizmet” anlayışından “değer-temelli modeller üzerinden ödeme” anlayışına doğru ilerledikçe, kontrol muayenesi esnasında mobil uygulama kullanımı daha da önemli hale gelecek gibi görünüyor. Aetna, UnitedHealth Group, Anthem, Cigna, Blue Cross ve Blue Shield gibi sigorta şirketleri yavaş yavaş değer temelli ödeme modellerine doğru kayıyor. Bu modellerin temelinde cerrahi işlemin ve operasyon sonrası bakımın da dahil olduğu, önceden belirlenmiş bir paket ödeme yöntemi yatıyor.

Uygulama kullanımı hastaların üzerindeki finansal yükü azaltarak maliyetleri önceden belirlenmiş paket ücret içerisinde tutmaya yardımcı olabilir. Semple, “Paket hizmetindeki en büyük maliyet tasarrufu, hastaneden erken çıkış ve insanların hastaneye daha az gelmesi ile sağlanıyor.” diyor.

Semple aynı zamanda mobil uygulamayı kullanan cerrahların da yaraları gözlemleyebildiğini ve erken enfeksiyon belirtilerini rahatlıkla tespit edebildiğini belirtiyor.

Ancak araştırma bunlarla bilrikte mobil uygulama kullanımının her tür ameliyet için geçerli olamayacağını da vurguluyor. Araştırmacılar, “Mobil uygulama üzerinden kontrol hizmeti yalnızca düşük risk taşıyan ayakta tedavi hastaları için uygun.” diyor.

Sözü geçen potansiyel maliyet tasarrufuna rağmen araştırma yazarları analizlerinde net bir finansal avantajdan bahsetmemiş.

“Sağlık sektöründe mevcut talepler göz önünde bulundurulduğunda bu bulgular, özellikle hasta odaklı hizmet anlayışını benimsemek açısından oldukça önemli. İleride bu çözümün maliyet açısından verimliliği üzerinde de bir rapor hazırlıyor olacağız.”

Etiketler