Küresel Rekabette Türkiye – İnovasyon ve Teknolojik Hazırlık

Küresel ekonomide, sadece şirketlerin rekabeti değil, ülkelerin rekabeti de söz konusu. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), düzenli olarak yayınladığı 2 yıllık Küresel Rekabet Raporu ile, çeşitli açılardan ülkelerin küresel rekabet gücünü ölçüyor ve raporluyor. Kuruluş, rekabet tanımını “bir ekonomideki üretkenliği artıran ve dolayısıyla ülkenin erişebileceği refah seviyesini belirleyen kuruluşlar, politikalar ve etkenler bütünü” olarak veriyor. Bir ülkenin küresel rekabetteki gücü, 12 adet endeks ölçerek belirleniyor ve bunlar, Küresel Rekabet Gücü Endeksi adlı tek bir endekste konsolide ediliyor. Bu 12 endeksten iki tanesi teknoloji ile doğrudan ilgili: inovasyon ve teknolojik hazırlık.

Teknolojik Hazırlık Endeksi: Bu gösterge, bir ekonominin  bünyesindeki endüstrilerin üretkenliği artırmak için mevcut teknolojilere  ne kadar hızlı adapte olabildiğini ortaya koyuyor. Bilgi teknolojileri imkanlarından günlük hayatta sonuna kadar yararlanma ve verimliliği artıran teknolojik üretim süreçlerini olabildiğince devrede tutma bu konudaki en önemli iki faktör oluyor. Teknolojinin ulusal sınırlar içinde geliştirilmiş olması veya olmaması önem taşımıyor.

İnovasyon Endeksi: İnovasyon, özellikle bilgi birikiminin sınırına dayanmış ve harici teknolojilere entegre ve adapte olmanın değer yaratma olasılığının düşük olduğu ülkeler için önem kazanıyor. Bu tip ekonomiler, rekabette öne çıkmak için en iyi ürünleri ve süreçleri geliştirmek durumundalar. Bunun sağlanabilmesi için hem kamu hem de özel sektörlerin destekler durumda olması önemli. Yani özellikle özel sektör R&D yatırımları yeterli seviyede olmalı, yüksek kalitede bilimsel araştırma enstitüleri var olmalı, endüstri ve üniversiteler arasında etkin işbirliği uygulanmalı ve fikri mülkiyetin korunması gerekli.

WEF’in 2015 – 2016 Küresel Rekabet Raporunda Türkiye, konsolide endekse göre 140 adet ülke arasında 51. sırada yer alıyor ve verimliliğe dayalı ekonomiden, inovasyona dayalı ekonomiye geçen bir ülke olarak sınıflandırılıyor. Teknolojik hazırlık endeksinde 64. ülke konumda olan Türkiye, inovasyonda ise 60. sırada yer alıyor. Bu endekslerin belirlenmesindeki faktörler ve bu faktörlerdeki ülke sıralaması, Türkiye’nin durumunu analiz etmek açısından ip uçları barındırıyor.

Teknolojik Hazırlık alanında, en iyi olduğumuz konunun “şirketlerin teknoloji kullanımı” olduğunu görüyoruz. Bu da bize şirketlerin teknolojiye entegre ve adapte olma konusunda yatırım yaptığını ve belirgin bir engelle karşılaşmadıklarını gösteriyor. Diğer alt endeksler incelendiğinde, nüfusun geneline oranlı internet erişimi konusunda genel kanının aksine, dünya çapında  önde gelen ülkelerden olmadığımızı görüyoruz. Internet ile ilgili veriler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği verilerinden derleniyor.

Teknolojik Hazırlık Endeksi

İnovasyon alanında, “gelişmiş teknoloji ürünlerine devlet yatırımı” konusunda iyi olduğumuzu görüyoruz. Öte yandan bilimsel araştırma enstitülerinin kalitesi ve özel sektör R&D harcamalarında kötü olduğumuz okunuyor. Bir önceki endeksle birlikte yorumlarsak, şirketlerimiz R&D faaliyetlerine odaklanmak yerine, hazır teknolojiyi alıp kullanma yolunu tercih ediyorlar. Nüfusa oranlı patent ve başvuruları alanında gelişime açığız. Diğer alt endekslerle değerlendirildiğinde, bilimsel araştırma ışığında keşiften ziyade, tasarım ve süreçlerle ilgili patentlerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

İnovasyon Endeksi

WEF’in 2015 – 2016 Küresel Rekabet Raporuna buradan erişebilirsiniz.

Etiketler