Startuplar İçin Marka Tescilinin Önemi

Bu yazı konuk yazarımız Marka ve Patent Vekili Av. Eşref Borça tarafından yazılmıştır. 

Startup, Türkçede tam karşılığı olmayan en basit ifadeyle yeni girişimler de diyeceğimiz iş fikirlerinin hayata geçme evresine verilen addır. Startup ekiplerinin, bu süreçlerin başlangıcında yapması gereken birçok yatırım ve işten birisi de sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunulmasıdır. Özellikle startup sahipleri, yatırım almak için büyüme planlarını melek yatırımcı ve çeşitli yatırım organizasyonlarıyla paylaştıkları zaman sınai mülkiyet haklarını korumanın önemini daha çok fark ediyor.

Bu kapsamda bir startup kurmak için ilk değerlendirilmesi gereken konulardan birisi marka tescilidir. Startup firmaları hizmet ya da ürünlerini diğer işletmelerin aynı ya da benzer hizmet ve ürünlerinden ayırt etmeye yarayan marka tescili yaparak haklarını koruma altına almalılar.

Startup İçin Marka Tescili Süreci Nasıl İşliyor?
Startup marka tescili sürecinde tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi aynı süreçler gerçekleşiyor. Ancak kısıtlı kaynaklarla değer yaratmaya çalışan startup markaları için bu süreç biraz daha hassastır.

Marka Tescil Süreci
Türk Patent ve Marka Kurumuna (eski Türk Patent Enstitüsü) başvuru ile başlar. Ancak başvuru yapılmadan önce markanın kullanılacağı sektörde tescile uygun olup olmadığının ön araştırmasının yapılması gerekir. Ön araştırma ile başlayan süreç; markanın tescile uygunluğu için ön araştırma yapılır, şayet markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri mevcut ise, yeni bir marka arayışına girmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur bulduğumuz markayı tescil etmeye çalışmak yerine tescil edilebilecek markanın bulunmasıdır. Halbuki startup firmaları önce satın alınabilecek domain yani alan adını bulup daha sonra bu alan adını marka olarak tescil ettirmeye çalışmaktadır.

Başvuru
Marka tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (eski adıyla Türk Patent Enstitüsü) yapılacak bir başvuru ile gerçekleştirilir. Başvuru asaleten yapılabileceği gibi kuruma kayıtlı ve işlem yapmaya yetkili marka vekilleri ile yapılabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Başvuruyu Şekli İncelemeden Geçirmesi
Bu aşamada kanuna, mevzuata aykırı olan ve tescil edilemeyecek markaların tespiti yapılır. Örneğin; “Bulut Altyapı Hizmetleri” marka olarak tescil edilemez. Burada hizmeti tanımlayan kelimeler öbeği bulunmaktadır. Skyatlas Bulut Altyapı Hizmetleri tescil edilebilir.  Çünkü burada hizmeti veren diğer işletmelerden ayrışmaya yarayan iş ile ilgili olmayan Skyatlas ibaresi yer almaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Başvuruyu Benzerlik İncelemesinden Geçirmesi
Bu aşamada aynı ve ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalarla benzerlik olup olmadığı incelenir.

Üçüncü Kişilerin İtiraz ve Görüşlerine Karşı Markanın 2 Ay Resmi Marka Bülteninde İlan Edilmesi
İlan süresince herhangi bir itiraz veya karşı görüş gelmemesi halinde markanın tesciline karar verilir, süresi içerisinde tescil belge ücreti ödendiğinde başvuru süreci tescil belgesinin başvurana gönderilmesi ile sonuçlanmış olacaktır.

Startup Markaları Ne Kadar Sürede Tescilleniyor?
2017 yılı öncesinde marka tescil süreci 10-12 ay sürerken, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan marka başvurularının tescil edilme süreci 4-6 ay sürmektedir. İtiraz edilen dosyalarda ise bu süreç uzamaktadır.

İtiraz başvurucunun kendi aleyhine verilen kararlar hakkında yapılabileceği gibi, 3. şahıslar da kendi markalarının benzerlerinin tescilini engellemek maksadıyla itirazda bulunabilirler.  Yapılacak itirazla birlikte destekleyici delil ve veriler hazırlanmalı ve Türk Marka ve Patent Kurumuna sunulmalıdır. 3. şahısların itiraz edilecek markaları tespit edebilmesi için marka vekilleri aracılığıyla bülten takibi yaptırması gerekmektedir.

Startuplara Uzman Görüşü Almalarını Öneriyoruz
Dijitalleşen dünyada marka tescil başvurusu da bireysel olarak kolayca yapılan işlerden biri haline gelmiştir. Göz ardı edilen hususlar ise başvuruda doğru sınıf seçimi, süreç takibi ve benzer markaların tespitleri gibi uzmanlık isteyen kısımlarda bireysel başvuru yapanların emeklerinin ve daha da önemlisi nakitlerinin boşa gitmesine sebep oluyor. Startuplara önerimiz kendi işlerine odaklanmaları ve bu konuları uzmanlarına bırakmalarıdır.

Etiketler