DigitalTalks Insurtech Buluşması – Sigorta Sektöründeki Dönüşüm

Microsoft İstanbul Ofisi’nde düzenlediğimiz DigitalTalks Insurtech Buluşması‘nı geride bıraktık.

Öncelikle davetimizi kabul eden tüm konuşmacılarımıza, ana sponsorlarımız BNP Paribas Cardif ve Microsoft‘a, medya sponsorumuz Bloomberg Businessweek‘e teşekkürlerimizi sunarız.

“Sigorta Sektöründeki Dönüşüm” başlıklı ilk oturumumuzda EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman ile BNP Paribas Cardif Bilgi Teknolojileri ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sandal’ı ağırladık. 

Bu sohbetten kimi paylaşımları sizlere aktarmak istiyoruz:

Damla Harman:

“Sigortacılık sektörü bir dönüşüm içerisinde ve yetenek tabanını genişleterek çok köklü transformasyonlara giriyor.”

“2020 ve sonrasında sigortacılık sektöründe operasyonel verimlilik, maliyetlerin optimizasyonu, yeteneklerin kazanılması ve korunması, dijital kanalların üzerine gidilmesi, gelişen teknolojilerin içselleştirilmesi, mevzuata uyum ve son olarak da iklim değişikliği öne plana çıkacak.”

“Özellikle IoT ve robotik tarafındaki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz ve süreç bazlı içselleştirmeliyiz.”

“Sigortacılıkta IoT kullanımı henüz emekleme aşamasında, yurtdışında uygulaması olan talep üzerine (on demand) sigortalar ve kişiye özelleştirilmiş sigortalar Türkiye’de çok kısıtlı bir şekilde kullanılıyor. Bu tip uygulamalar ileride diğer ekosistem oyuncuları ile beraber gelişecek. Dünya üzerinde farklı örnekler var ama onlar da henüz dar kapsamda gerçekleşiyor, büyük sigorta gruplarının girişimcilere verdiği destekle büyümeye çalışıyor.”

Mesut Sandal:

“BNP Paribas Cardif olarak bizim için dijital dönüşümün merkezinde müşteri yer alıyor. Müşterinin ihtiyacı olan herhangi bir noktada bunu teknolojiler yardımıyla giderebiliyor olmak bizim dijital dönüşüm anlayışımızı oluşturuyor.”

“Temelde sistemlerimiz hazır olmalı yani müşteriye sunacağımız ürün veya hizmet ile veriyi bağlayabiliyor olmamız lazım.”

“Kişiden aldığımız verileri değerlendirerek, geri bildirimler üzerinden herhangi bir tıbbı desteğe ihtiyacı olup olmadığı bilgisini sağladığımız bir ürünün tasarlama süreci üzerinde çalışıyoruz.”

“Sigortacılığın dijital dünyadaki tanımı, müşterinin ihtiyacı olan her noktada müşterinin hayat standardını geliştirmeye çalışmak, risklerden kaçınmasına yardımcı olmak ve risk oluştuğunda da kişinin günlük yaşantısını kesintiye uğratmadan telafi edecek yardımcı hizmetleri sağlamaktır.”

Damla Harman:

“Bankacılık 2000’li yıllarda dönüşüm geçirirken yeni teknolojilerin yardımından yoksun bir süreç geçirdi fakat sigortacılık bankacılığa kıyasla dijital dönüşüme yeni teknolojilerin de yardımıyla daha ivmeli giriyor. Bu teknolojilerin beraberinde getirdiği riskler var fakat fırsata çevrilebilir.”

“Sigortacılık sektörü şu an değişik bir şey yapmalı ve ezber bozmalı. Bunu da cesaret ile inovasyon yardımıyla yeni teknolojileri hayatımıza sokarak başarabiliriz.”

“Kişiye özel ürünleri ortaya çıkarabiliyor olmalıyız, bu da veriyi işlemeyi gerektiriyor. Şirketler artık veriyi işlemek adına analitik ekipleri kuruyor ve stratejileri bunun üzerine kuruyor.”

“Insurtech’lerin gelişimi açısından devletin teşviki, fon ve mevzuat desteği çok önemli.”

Mesut Sandal:

“Müşteri açısından 3 temel çalışma alanı var: Birincisi hizmetlerin dijitalleştirilmesi, ikincisi özelleştirilmiş hizmet, üçüncüsü ise arka plandaki operasyonların müşteri ile olan ilişkiyi aksatmamak adına dijital ortama taşınması ve hızlandırılması.”

“Büyük teknoloji şirketlerinin sigorta sektörüne ilgi duyması sigortanın erişimini artıracak olması açısından da değerli. Burada farklı işbirliği fırsatları da doğacaktır… O açıdan bu gelişmeleri bir risk olarak görmüyoruz.”

Etiketler