Rusya Başarıyla İnternet Bağlantısını Kopardı

Rus hükümeti Pazartesi yaptığı açıklamada, ülkenin küresel internet bağlantısını başarıyla kestiği bir dizi test gerçekleştirdiğini duyurdu.

Testler, geçen hafta başlayarak birkaç gün sürdü. Rus devlet kurumları, yerel internet servis sağlayıcıları ve yerel Rus internet şirketleri de bu teste dahil oldu.

Amaç, Rusya’nın içinde “RuNet” olarak bilinen ülkenin ulusal internet altyapısının, küresel DNS sistemine ve harici internete erişim olmadan çalışıp çalışmayacağını test etmek.

İnternet trafiği dahili olarak yeniden yönlendirildi ve böylece Rusya’nın RuNet’i dünyanın en büyük intraneti oldu.

Hükümet, testlerin ne olduğu ve tam olarak neler içerdiği hakkında herhangi bir teknik ayrıntı açıklamadı. Hükümet yalnızca, yabancı bir ülkeden gelen düşmanca bir siber saldırıyı simüle eden bir senaryo da dahil olmak üzere, çeşitli bağlantı kesilmesi senaryolarının test edildiğini söyledi.

Hükümet, basın toplantısında deneylerin başarılı olduğunu söyledi.

Dijital Geliştirme, İletişim ve Kitlesel İletişim Bakanlığı Başkan Yardımcısı Alexei Sokolov “Genel anlamda hem yetkililerin hem de telekom operatörlerinin olası risklere ve tehditlere etkin bir şekilde yanıt vermek, internetin ve Rusya’daki birleşik telekomünikasyon ağının işleyişini sağlamak konularında hazır oldukları görüldü.” dedi.

Sokolov, testlerin sonuçlarının gelecek yıl Cumhurbaşkanı Putin’e sunulacağını söyledi.

Uzun Süreli Planlanan Testler

Başarılı testler; çok yıllı planlamaların, Rus hükümetinin yasama yetkisinin ve Rusya’nın yerel internet altyapısında yapılan fiziksel değişikliklerin bir sonucu.

Testlerin başlangıçta bu yıl Nisan ayında yapılması planlandı, ancak Kremlin’in gerekli yasayı geçirmesi için sonbahara kadar beklendi.

“İnternet egemenliği” yasası olarak adlandırılan bu yasa, Rus hükümetine “ulusal güvenlik” gerekçesiyle ülkeyi istediği gibi ve çok az bir açıklama ile dünya internetinin geri kalanından koparma yetkisi veriyor.

Bunu yapmak için, yasa tüm yerel internet servis sağlayıcılarının tüm internet trafiğini Rusya İletişim Bakanlığı’nın yönetimi altındaki stratejik noktalardan yeniden yönlendirmesini zorunlu kılıyor.

Bu noktalar, Rusya’nın harici internet bağlantısı için birer devasa şalter işlevi görebilir; ancak birçok gizlilik savunucusunun da belirttiği gibi, Çin’in Büyük Güvenlik Duvarı teknolojisine benzer bir internet gözetim cihazı olarak da çalışabilir.

Etiketler