Amerikalıların %60’ından Fazlası Kişisel Bilgilere İlişkin Facebook’a Güvenmiyor

Ulusal bir NBC News / Wall Street Journal anketi, teknoloji firmalarının hükümet düzenlemesinden, insanların sosyal medyaya yönelik duygularına kadar teknolojinin birçok yönüne ilişkin Amerikalıların düşüncelerini incelemek istedi. Ve Facebook’a ilişkin olarak araştırmanın sonuçları pek iyi değildi.

Araştırmaya göre, Amerikalıların %60’ı kişisel bilgileri konusunda Facebook’a güvenmiyor. Ayrıca, Amerikalıların %57’si sosyal medya sitelerinin ülkeyi birleştirmek yerine daha fazla bölmeye yönelik çaba gösterdiği ifadesine katılıyor. Araştırmayı Hart Research Associates ile birlikte yürüten Public Opinion Strategies’te araştırmacı olan Micah Roberts, “Sosyal medyanın – ve özellikle Facebook’un – bu ankette bazı ciddi sorunları bulunuyor. Eğer Amerika, sosyal medyaya bir Yelp yorumu yapsaydı, çoğunluk sıfır yıldız verirdi.” diyor. Anketten elde edilen diğer bulgular ise şöyle:

 • Amerikalıların %28’i verilerine ilişkin Amazon’a güvenmiyor.
 • Amerikalıların %37’si verilerine ilişkin Google’a güvenmiyor.
 • Amerikalıların %35’i verilerine ilişkin federal hükümete güvenmiyor.
 • Amerikalıların %74’ü sosyal medya şirketlerinin ücretsiz hizmetler karşılığında kendileriyle ilgili veri toplamasına ve kullanmasına izin vermenin adil bir takas olmadığını düşünüyor.
 • % 55’i sosyal medyanın yalan ve yanlışları yaymak için daha fazlasını yaptığını düşünüyor.
 • % 31’i sosyal medyanın haber ve bilgiyi yaymak için daha fazlasını yaptığını söylüyor.
 • % 61, sosyal medyanın kamuya mal olmuş kişilere ve şirketlere karşı haksız saldırı ve söylentileri yaymak için daha fazlasını yaptığını söylüyor.
 • %32’si sosyal medyanın bu kamuya mal olmuş kişileri ve şirketleri sorumlu tutmak için daha fazlasını yaptığını söylüyor.
 • Amerikalıların %82’si, sosyal medya sitelerinin insanların zamanını çaldığını düşünüyor.
 • Bununla birlikte, Amerikalıların% 69’u günde en az bir kez sosyal medyayı kullandığını kabul ediyor.
 • Sosyal medyaya ilişkin bu olumsuz görüşü kadın ve erkek, kent sakini ve kırsal sakini, Demokrat ve Cumhuriyetçiler eşit şekilde paylaşılıyor.
 • Fakat daha yaşlı Amerikalılara nazaran daha az genç Amerikalı sosyal medyayı bölücü bir güç olarak görüyor.
 • Sosyal medya ankette olumsuz sonuçlar alsa da, Amerikalılar genel anlamda teknolojiye iyimser bakıyor; Amerikalıların %59’u teknolojinin dezavantajdan daha fazla yararı olduğunu söylüyor.
 • Amerikalıların %60’ı, teknolojik gelişmelerin önümüzdeki beş yıl içinde getireceği değişiklikler konusunda endişeli olmaktan çok umutlu hissediyor.
 • Amerikalıların %47’si, federal hükümetin Apple, Amazon ve Facebook’u daha küçük şirketlere bölmesi gerektiğini düşünüyor.
 • Geçtiğimiz ay Amerikalıların sadece %24’ü Uber veya Lyft gibi bir ulaşım şirketi kullandı.

1.000 yetişkin katılımcıyı içeren anket, 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etiketler