Elon Musk, Yörüngeye 4.000 İnternet Uydusu Yerleştirmeyi Planlıyor

Dünyanın en vizyoner girişimcilerinden olan Elon Musk, şimdi de dünya çapında internet erişimini artırmak ve tüketicilere interneti daha ucuza sunmak için çalışmalara başladı.

PayPal’ın da kurucularından olan Musk, SpaceX ile dünyanın yörüngesine 4.000 adet internet uydusu yerleştirmek istiyor. Amerikan hükümeti ile görüşmelere başlayan Musk, bu projeyle dünya üzerinde halen internet erişimi olmayan milyarlarca insana internet imkanı sunmayı amaçlıyor.

Bu yılın başlarında ABD Federal İletişim Komisyonu’na sunulan proje, Washington Post tarafından halka yeni duyuruldu. Gazetede yayınlanan habere göre bu projenin testlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Testler olumlu sonuçlanırsa servisin çalışır hale gelmesinin ise 5 yıl süreceği belirtiliyor.

Benzer bir proje 1990’larda Bill Gates tarafından da fonlanan Teledesic tarafından denenmiş, ancak 9 milyar dolar harcanan proje hayata geçememişti. Bu arada destekçileri arasında Richard Branson’un da yer aldığı OneWeb‘in de benzer hayalleri olduğunu belirtmeliyiz.

SpaceX sayesinde tüm bu uyduları kendi imkanlarıyla yerleştirmeyi planlayan Musk, tüm sürecin ve projenin kontrolünü kendi elinde tutmuş olacak. Dünya geneline internet erişimi sağlayan bir projenin tek bir şirkete bağlı olmasının nasıl sonuçlar doğurabileceği akıllarda bazı soru işaretleri bırakmakla birlikte artan sayıda şirketin ve girişimcinin dünyanın tamamına interneti ulaştırma isteği bizi bir taraftan da mutlu ediyor.

Etiketler