Tüketiciler Bir Mağazadayken Cep Telefonları ile Ne Yapıyorlar?

Mobilin, davranışlarımızda yarattığı büyük etki ve değişim tartışılmaz. Bu davranış değişimi tüm sektörlerin üzerinde dikkatle durması gereken bir gerçeklik.

Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden biri olan GfK‘nın 2014 yılı yaz aylarında, 23 ülkede yüz yüze ve online veri toplama teknikleri kullanılarak gerçekleştirdiği araştırma* bize önemli veriler sunuyor:

Tüketiciler Bir Mağazadayken Cep Telefonları ile Ne Yapıyorlar?
25.000’den fazla cep telefonu kullanıcısından bilgi alınarak hazırlanan araştırmada, “Fiyat karşılaştırma” ve “Tavsiye için arkadaş ve aile ile iletişime geçme” (ikisi de %40), öne çıkan davranışlar oldu. Bu davranışları %36’luk bir oranla tüketicilerin “Satın alabilecekleri ürünlerin fotoğrafını çekme” davranışı takip ediyor.

20-29 yaş aralığındaki global tüketicilerin yarısı bir mağazadayken online olarak fiyatları karşılaştırıyor. Global düzeyde, erkekler (%42) düzenli olarak bir mağazada cep telefonlarını kullanarak fiyat karşılaştırmak konusunda kadınlardan biraz daha (%37) öndeler.

20-29 yaş aralığındaki tüketicilerin yarısı (%49) düzenli olarak fiyat karşılaştırdıklarını söyleyerek diğer yaş grupları arasında en aktif grup. Bu yaş grubunu, %45 ile 15-19 ve 30-39 yaş grupları takip ediyor. Farklı ülkelere bakarsak; Güney Kore (%59), Çin (%54) ve Türkiye’deki (%53) tüketicilerin bir mağazadayken düzenli olarak fiyat karşılaştırmak için cep telefonlarını kullandıklarını görüyoruz. Ukrayna (%11), Güney Afrika (%15) ve Hindistan’daki (%17) tüketicilerin bu yönteme daha az başvurdukları görülmektedir.GfK Infographic Comparing Prices Using Mobile Phone While in a StoreTavsiye Almak İçin Arkadaşımız veya Aile Bireyleri ile İletişime Geçmeyi Seviyoruz!
Global düzeyde, tavsiye almak için arkadaş veya aile ile iletişime geçme davranışında kadınların ve erkeklerin oranı neredeyse eşittir. Kadınların %40’ı erkeklerin ise %39’u bunu düzenli olarak yaptıklarını belirtmişlerdir.

Ağızdan ağıza yayılan konuşmalar ve tüketicinin kendi çevresinden gelen tavsiyeler, artık bir mağazadayken satın alma kararının verildiği ilk dakikada bile kendisini göstermektedir. Mağaza içinde, satış danışmanları ve fiziksel alışveriş deneyimi artık ciddi boyutta bir dış etki ile karşı karşıyadır.

Ülkelere bakacak olursak; Meksika (%55), Polonya (%53) ve Türkiye’deki (%52) tüketicilerin yarısından fazlası bir mağazadayken tavsiye almak için arkadaşları veya aileleri ile iletişime geçmeyi tercih ediyorlar. Japonya (%16), Endonezya (%21) ve Almanya’daki (%24) tüketicilerin bu yönteme daha az başvurdukları görülüyor.

Ürünlerin Fotoğrafını Çekmek En Sık Rastlanan Davranışlar Arasında
Araştırmaya göre tüketicilerin bir mağazadayken cep telefonlarını gerçekten alabilecekleri ürünlerin fotoğraflarını çekmek için kullanmaları üçüncü popüler aktivite olarak karşımıza çıkıyor. 3 kişiden 1’i alışveriş esnasında ürünlerin fotoğrafını çekiyor. 15-19 yaş aralığındaki gençler (%44) ve 20-29 yaş aralığındaki genç yetişkinler (%43) bir mağazadayken fotoğraf çekme konusunda ön sırada geliyorlar, daha sonra bunları %39’luk bir oranla 30-39 yaş aralığındaki tüketiciler takip ediyor. GfK-Infographic-Mobile-in-Retail-Total
Ülkelere bakacak olursak; yine Meksika (%49), Çin (%49) ve Türkiye’deki (%47) tüketiciler bir mağazadayken ürünlerin fotoğraflarını çekmek için cep telefonlarını kullanmakta en üst sıralarda geliyorlar. Karşılaştıracak olursak; Hindistan (%12), Ukrayna (%13) ve Endonezya (%16) gibi ülkelerde bu davranışa daha az rastlanıyor ancak bu trendin yakından izlenmesinde fayda var çünkü cep telefonu kullanım oranı bu ülkelerde de giderek artıyor.

Araştırma kapsamında GfK, 2014’ün yaz aylarında, 23 ülkede, 15 yaş ve üzeri 25.000 tüketici ile yüz yüze ya da online olarak görüşmüştür. Türkiye’de yapılan görüşmeler 704 kişi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Amerika dahil edilmiştir.

Etiketler