Çöl Arazileri Tarıma Kazandırılıyor 

Fransız kökenli bir girişim olan FSG (From Sand To Green) eşine rastlanmayan bir yaklaşımla çöl arazilerini canlandırıyor. 

Dünya üzerinde her yıl yaklaşık altı milyon hektar orman, ormansızlaşma (deforestation) nedeniyle yok oluyor. Bu, her iki yılda bir Portekiz büyüklüğünde bir alanın kaybedilmesi demek. Üstelik bu alanların yaklaşık dörtte üçü tarım için kullanılmak üzere ormansızlaştırılıyor. FSG bu soruna yönelik, çölde tarım yapılabilmesine olanak sağlayan doğa temelli bir çözüm geliştirdi.  

Girişim, ormansızlaşmaya karşı üç yönlü yaklaşım ortaya koyuyor: Güneş enerjisiyle çalışan özelleştirilmiş tuzdan arındırma modülleri geliştiriyor. Bunun yanı sıra toprağı gübreleyen ve gıda üreten uyarlanmış ağaç plantasyonları ve ekinler oluşturuyor. Yaklaşımın son adımında ise kurak ortamlarda plantasyonları etkin bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için tarımsal ormancılık yazılımı geliştirmek yer alıyor. 

FSG’nin ilk projelerinden biri, Fas’ta organik sebze ve meyve üretmek için sürdürülebilir tarım ve tarımsal ormancılık tekniklerini kullanan 20 hektarlık bir tarım çiftliği olan “Domaine de Nzaha”. Kuruluşun projeleri arasında tuzdan arındırma sırasında ortaya çıkan atık suyu geri dönüştürmek için mikroalglerin kullanılması, daha az su kullanmak ve karbon depolamak için damla sulama ve biyokömür kullanılmasının yanı sıra yerli türlerden oluşan fidanlıklar kurulması yer alıyor. 

FSG’nin yöntemleri toprağı canlandırmaya ve gıda yetiştirmeye ek olarak karbon yutak alanları oluşturuyor, biyolojik çeşitliliği koruyor ve yerel topluluklara yardımcı oluyor.

Ormansızlaşma ve çölleşmeyi tersine çevirme yöntemleri birçok kişi tarafından hem küresel ısınma hem de gelecekteki olası bir gıdaya erişim sorunu ile mücadelenin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle; orman yönetimini iyileştirmek için dijital akıllı orman teknolojisi, ormanların yeniden oluşturulması için yapay zeka destekli dronelar gibi bu alanda birçok inovasyon görüyoruz.

Etiketler