Çocukların Motor Becerilerini Değerlendiren Akıllı Tulum Geliştirildi

Çocukların motor becerilerinin nörobilişsel gelişimleriyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Çocuklar çevreleriyle ilgili deneyimleri hareket yoluyla kazanıyor.

Ancak ev ortamından uzakta değerlendirilmeleri gerektiğinden çocukların motor gelişimi hakkında doğru veriler elde etmek zorlaşıyor.

Helsinki Çocuk Hastanesinde çalışan Finlandiyalı bir araştırma grubu, çocukların motor becerilerini izlemek için tasarlanmış giyilebilir bir cihaz geliştirdi. 

‘Akıllı tulum’ veya MAIJU (Tulumlu Bebeklerin Motor Değerlendirmesi), Finlandiyalı şirket Movesense tarafından geliştirilen sensörleri kullanıyor.

Tulumdan elde edilen veriler, “yeni bir tür hareketlilik açıklamasını son teknoloji derin öğrenme çözümleriyle birleştiren makine öğrenimi” algoritması kullanılarak analiz ediliyor.

Araştırmacılar tulumu, çocukların kendi evlerinde olduğu spontane oyun seansları esnadındaki hareketlerini ölçmek için kullandı.

Algoritma, video kayıtlar ve çalışma için özel olarak geliştirilmiş bir hareketlilik tanımlama şeması kullanılarak çocukların farklı hareketlerini tanıması için eğitildi.

Algoritma bir kez eğitildikten sonra tulumun topladığı verilerinden farklı hareketleri algılayabilir hale geldiği belirtildi.

Çocuklar tulumu evlerinde rahatlıkla giyebiliyor. MAIJU tulumundan elde edilen veriler ve yapılan analiz çocuğun motor gelişimini büyük bir doğrulukla değerlendirip takip edebiliyor.

Bu bilgiler daha sonra erken klinik teşhiste ve farklı tıbbi tedavilerin ve terapilerin etkinliğini ölçmede kullanılabiliyor.

Hastanede fizyoloji profesörü Sampsa Vanhatalo, “MAIJU metodolojisinin özel bir avantajı da, çocuğun gelişimsel değerlendirmelerini, evde veya kreş gibi doğal ortamında yapmamıza olanak sağlamasıdır.” diyor.

Geliştirilme ve kullanılma hızı gittikçe artan giyilebilir cihazların çoğu yetişkinlere hitap ediyor ve evde veya günlük yaşamda tıbbi ve sağlık verilerinin toplanmasına odaklanıyor.

Etiketler