Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Bu yazı, Esin Avukatlık Ortaklığı avukatlarından İlay Yılmaz ve Can Sözer tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve aynı zamanda LinkedIn’den de paylaşılmıştır.

Yeni Gelişme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”), 1 Ağustos 2019 tarihinde Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik”) Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmelik, internet üzerinden yayın hizmetlerinin sunulmasına, iletimine, yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin detaylı düzenlemeler içeriyor.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

İnternet Ortamından Yayın Lisansı ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

Yönetmelik uyarınca radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların yayın lisansı alması gerekecek. Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluşu yalnızca bir radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilecek. Bu kapsamda her bir hizmet için ayrı ayrı lisans alınması gerekecek. RTÜK’ün yayın içeriklerine yönelik denetim ve yaptırım uygulama yetkisi medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı bütün iletim ortamlarını kapsayacak.

RTÜK, internet ortamından yayın lisansını münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk kanunlarına göre kurulan anonim şirketlere verebilecek. Bireysel iletişim hizmetleri, yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmeyen platformlar ile yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ise Yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı.

Yönetmelik uyarınca medya hizmet sağlayıcıları; RTÜK tarafından ilgili kanunlara aykırı bulunan içerikleri kaldırmakla, RTÜK’ün Yönetmelik kapsamında talep edebileceği bilgi ve belgeleri sağlamakla ve yayın hizmetlerinin değerlendirebilmesini teminen RTÜK’e yayın hizmetlerinde kullanılan ses ve görüntü dosyalarına erişim yetkisini, donanımı, lisansı veya kullanım hakkını sağlamakla yükümlü olacak.

Diğer Ortamlardan Yayın Lisansı Bulunan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar

Karasal, uydu veya diğer ortamlar için RTÜK’ten geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisanslarını kullanarak yayınlarını; lisans süreleri ile sınırlı olmak ve yayınlarını sunacakları URL adresini ve/veya yayınlarının iletimini gerçekleştirecek platform işletmecisini RTÜK’e bildirmek ve kayıt altına aldırmak kaydıyla, internet ortamından da sunabilecekler. Yönetmelik’in Geçici Maddesi uyarınca bu kuruluşların, talep dilekçesini ve ilgili yayın hizmetine ilişkin doldurulup imzalanmış internet ortamından yayın lisans başvuru formlarını RTÜK’e sunması gerekiyor.

Bu durumda söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili yayınlarını tüm platformlarında eş zamanlı olarak sunmaları gerekiyor. Bu yayınların eş zamanlı olmaksızın arşiv veya depodan yayınlanması halinde, bu kuruluşların da internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı alması gerekecek.

Platform İşletmecileri ve İnternet Ortamından Yayın İletim Yetkisi

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerin RTÜK’ten internet ortamından yayın iletim yetkisi alması gerekiyor. İnternet ortamından yayın iletim yetkisi Türk kanunlarına göre kurulan limited veya anonim şirketlere verilecek. Yayın iletim yetkisi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından yetkilendirilmiş olma şartı aranmayacak.

Yönetmelik, içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunduğu hallerde, (i) 6112 sayılı Kanun’a ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yayın yaptığı tespit edilen medya hizmet sağlayıcıları ile platform işletmecileri,  (ii) internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya (iii) yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da geçerli olacak. Bu kuruluşların yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK’ten yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi alması gerekecek.

Yönetmelik uyarınca platform hizmet sağlayıcıları; yayın lisansı bulunmayan veya lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcıların yayınlarının iletimini durdurmak ve RTÜK’e bildirmekle, RTÜK’E yayınlarda kullanılan ses ve görüntü dosyalarına erişim sağlamakla, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarından talep edilecek hizmet bedeli tarifelerine yönelik tarafsız ve adil uygulamalarda bulunmakla yükümlü olacak.

Yayın Lisansı ve Yayın İletim Yetkisi Alınmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

1 Eylül 2019 tarihi itibariyle yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi bulunmaksızın yayın yapılması veya yayın hizmetlerinin iletiminin gerçekleştirilmesi halinde RTÜK, ilgili kuruluşlar ve işletmecilere lisans veya iletim yetkisi başvurusunda bulunması yönünde bildirimde bulunacak. Yönetmelik hükümleri uyarınca başvuruda bulunulmaması ve üç aya tekabül eden yayın lisans/yayın iletim yetkilendirme ücretinin peşin olarak ödenmemesi halinde RTÜK, ilgili kuruluş ve işletmecilerin yayınları ile ilgili olarak sulh ceza hakiminden içeriğin yayından kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edebilecek ve yayın yapan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunabilecektir.

Yönetmelik’in Geçici Maddesi uyarınca internet ortamından yayın hizmetleri sunan ve herhangi bir geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmayan medya hizmet sağlayıcıları ile yayın hizmetlerinin iletimini gerçekleştirilen platform işletmecilerinin 1 Ağustos tarihinden itibaren bir ay içinde yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunması gerekiyor. Bir ay içinde başvuru yapılmaması veya başvuru yapılmasına rağmen başvuruların RTÜK tarafından verilen süre içinde tamamlanmaması halinde sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilebilecektir.

Sulh ceza hâkimi tarafından verilecek erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) içeriğin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı (örn. https protokolü kullanan internet siteleri) veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Kararın BTK’ya iletilmesi ve BTK tarafından erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilmesi üzerine, kararın gereğini yerine getirmeyenlere 5651 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanabilecektir.

Sonuç

Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında bulunan ve internet üzerinden belirtilen kapsamda yayın hizmetleri sunan medya hizmet sağlayıcıları ile bu yayın hizmetlerini ileten platform işletmecilerinin Türkiye’deki faaliyetleri denetime tabi olacak. Medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin Yönetmelik’te yer alan gereklilikleri inceleyerek Yönetmelik kapsamına girip girmediklerini değerlendirmeleri ve gerekli adımları atmaları gerekecektir.

RTÜK Publishes Regulation on the Presentation of Radio, Television and On-Demand Broadcasting on the Internet

Recent development

The Radio and Television Supreme Council (“RTÜK”) published the Regulation on the Presentation of Radio, Television and On-Demand Broadcasting on the Internet (“Regulation”) in the Official Gazette on August 1, 2019. The Regulation provides detailed provisions regarding broadcast services, broadcasting transmission, the broadcasting license and transmission authorization, as well as the supervision of broadcasting on the internet.

What’s New?

Broadcast License and Media Service Providers

As per the Regulation, media service providers wishing to provide radio, television or on-demand broadcast services exclusively on the internet must obtain a broadcast license. Media service providers must obtain a broadcast license from RTÜK for each broadcasting medium, i.e. radio, television or on-demand. The Regulation extends RTÜK’s administrative powers regarding content broadcasted on the internet to all transmission platforms the media service provider is using to broadcast.

RTÜK will grant broadcast licenses to joint stock companies established under the laws of Turkey for providing radio, television or on-demand broadcast services exclusively on the internet. Individual communication services, platforms that are not dedicated for transmitting radio, television and on-demand broadcast services on the internet and persons who only host third party radio, television and on-demand broadcast services are not within the scope of the Regulation.

Media service providers are obliged to remove all content which found to be violating the relevant laws by RTÜK; submit the necessary information and documents requested by RTÜK according to the Regulation; and enable access to audio and visual documents for RTÜK to monitor and evaluate the broadcasting content.

Media Service Providers with Broadcast License for Other Platforms

Media service providers holding temporary broadcasting right and/or broadcast licenses for terrestrial, satellite or other broadcasting platforms may use broadcast through internet for the term of their license, provided that they inform and register the URL address and/or platform operators broadcasting their content with RTÜK. Pursuant to the Provisional Article of the Regulation, such service providers must submit their request petition, fill out and sign the license application forms for broadcasting on the internet.

These media service providers must broadcast their content on all of their platforms simultaneously. In case a media service provider broadcasts its content through its archives or storage, these media service providers must obtain broadcast licenses for on-demand viewing on the internet.

Platform Operators and Broadcast Transmission Authorization

Platform operators wishing to transmit radio, television and on-demand broadcasting services over the internet must obtain a broadcast transmission authorization from RTÜK. RTÜK will grant a transmission authorization to joint stock companies or limited liability companies established under the laws of Turkey. RTÜK will not require the platform operator to be authorized by the Information Technologies and Communication Agency (“ITCA”).

The Regulation applies to foreign entities that are (i) media service providers or internet broadcasting platform operators who broadcast in violation of the international agreements which Turkey is a party to and of the Broadcasting Law No. 6112; (ii) broadcasting organizations that broadcast internet content in Turkish aimed at audiences in Turkey; and (iii) broadcasting organizations that do not broadcast in Turkish but include commercial communications aimed at persons located in Turkey. These entities must obtain broadcast licenses to broadcast their content or hold a transmission authorization to transmit broadcasting services.

Platform operators must report to RTÜK and not transmit the broadcasts of media service providers who do not have broadcasting licenses or whose broadcasting license were expired or revoked; enable access to audio and visual documents for RTÜK to monitor and evaluate the broadcasting content; and behave impartially and fair towards all media service providers.

Sanctions for Lack of Broadcast License and Broadcast Transmission Authorization

As of September 1, 2019, if RTÜK determines that a media service provider or internet broadcasting platform operator provides services without a license or authorization, it notifies such entity to obtain the relevant license or authorization. Accordingly, if the relevant service provider or operator fails to apply for an application and pay in advance the broadcast license fee corresponding to three months, RTÜK may request from a criminal judgeship of peace to decide for the removal of content and/or blocking of access to the content and denunciate the real service providers and board members and general manager of the legal entity service providers.

Pursuant to the Provisional Article of the Regulation, media service providers broadcasting content without temporary broadcasting rights and/or broadcast licenses, and platform operators transmitting broadcasting services must apply for licenses or authorization within a month from the effective date of this Regulation, i.e. August 1, 2019. In case these service providers or operators fail to make their application, RTÜK may request the removal of content and/or blocking of access from a criminal judgeship of peace.

In principle, a criminal judgeship of peace’s access blocking decisions cover the section or part (in the form of URL and similar methods) relevant to the violation. However, if it is technically not possible to block access to the violating content (such as websites using https protocol) or the violation cannot be prevented by blocking access to such content, the criminal judgeship of peace may block access to the entire website.

The decision will be notified to the ITCA and ITCA will notify the access providers as well as relevant content and hosting providers of the decision. The Law No. 5651’s administrative fines will be imposed on the parties failing to fulfill the decision.

Conclusion

As the Regulation takes effect, the activities of media service providers broadcasting over the internet within the scope of the Regulation and platform operators transmitting broadcasting services in Turkey or abroad will be subject to RTÜK’s supervision. In this respect, media service providers and platform operators must evaluate whether they are within the scope of the Regulation by carefully reviewing the requirements under the Regulation and take the necessary actions accordingly.

Etiketler