Tayland Yatırım Kurulu, Tıbbi Robot Teknolojisinin Teşviği İçin Yardımcı Oluyor

Tayland, Tayland 4.0 vizyonunun altında, kendi repütasyonunu iyileştirmeyi, tıbbi hizmetler ve tıbbi cihazlar alanındaki başarısını artırmayı ve bölgesel tıbbi merkez olarak pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Tayland Yatırım Kurulu, tıbbi robot teknolojisini teşvik etmek için üç hedefli faaliyetlere – mühendis tasarımlı otomasyon araçları/ekipmanları üretimi, robot veya otomasyon ekipmanı/parçaları montajı ve yüksek riskli veya yüksek teknolojili tıbbi cihazlar üretimi – ilişkin birçok yatırım desteği teşviği sundu.

Maksimum kurumlar gelir vergisi muafiyetinin süresi, hem otomasyon araçları/ekipmanları üretimi hem de yüksek riskli veya yüksek teknolojili tıbbi cihazları üretimi için 8 yıl. Robotların veya otomasyon ekipmanları/parçaları montajının kurumlar gelir vergisi muafiyetinin süresi ise 5 yıl.

BOI’ye göre, ameliyatlara yardım eden robotlar, terapatik robotlar, hasta bakım robotları ve benzerleri, tıbbi tedavi işlevleri olduğundan dolayı tıbbi cihazlar olarak kabul ediliyor.

Tayland’da tıbbi robotlar ameliyat, teşhis, rehabilitasyon ve servisler dahil olmak üzere birçok alanda uzun zamandır kullanılıyor ve teşvik ediliyor.

Ameliyat alanında robot teknolojisi ve inovasyonlar oldukça başarılı sonuçlar sağlıyor. 2017 yılında, önde gelen bir devlet hastanesi ve saygın bir tıp okulu olan Bangkok Ramathibodi Hastanesi, başarılı bir şekilde Asya’nın ilk robot yardımlı beyin ameliyatını gerçekleştirdi.

Rehabilitasyon ve terapi alanında ise robotlar, kayıp uzuv hareketi rahatsızlığına sahip hastalara ve terapideki hastalara yardımcı olmada önemli roller oynadı.

Örneğin, SensibleTAB ve SensibleStep, kol ve bacak yaralanması olan hastaların robotların yardımcı olduğu geliştirme haraketlerini gerçekleştirmesine destek olmak için yerel bir şirket tarafından geliştirildi. İyileştirici yürüme eğitimi robotu olan SensibleStep, Thailand Centre of Excellence for Life Sciences (Tayland Yaşam Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi) tarafından düzenlenen 2018 i-MEDBOT İnovasyon Yarışması’nın birincisi oldu.

Hizmet alanında ise tıbbi hizmet robotlarına olan talep giderek artıyor. Yaygın olarak bilinen yaşlı bakımı robotu Dinsow ve eczacı robot BUMBEE’ye ek olarak, tıbbi robot teknolojisi uzun süredir birçok alanda kullanılıyor. Örneğin, ROBODOCTOR birden fazla hastanede kullanılan bir uzaktan mevcudiyet (presence) sistemi ve merkez hastanelerdeki uzman doktorların, felç gibi karmaşık durumlar yaşayan hastaları teşhis ve tedavi etme konusunda uzakta bulunan hastanelerdeki doktorlara yardımcı olmasına olanak tanıyor. Bunun sonucu ise daha hızlı ve daha etkili tanı ve tedavi oluyor.

Tıbbi robot teknolojisini teşvik etmek üzere pek çok kamu kuruluşu ve özel kuruluş tıbbi inovasyon teşviği için birlikte çalışıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tıbbi ve sağlığa ilişkin inovasyonları teşvik etmek için temel sorumluluklara yönelik bir komite oluşturdular.

Etiketler