Çalışmalara Göre, Ekran Karşısında Daha Az Vakit Geçiren Çocukların Düşünme Becerileri Daha Yüksek

Araştırmaların sonuçlarına göre, çocuğunuzun zihninin daha keskin olmasını istiyorsanız, tüm gününü akıllı telefonda ya da diğer ekranlarda geçirmediğinden emin olmanız gerekebilir.

Kanadalı araştırmacılar, çocukların beyinlerinin nasıl geliştiğini araştırmak için Adolescent Brain Cognitive Development (Genç Beyin Bilişsel Gelişim) çalışması ismi verilen 10 yıllık bir ABD projesinden elde edilen verileri inceledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen projenin bir parçası olarak ABD genelindeki araştırmacılar, çocuklar ve ebeveynleriyle yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda görüştüler. Bu yaşam tarzı alışkanlıklarının içinde, günde ortalama olarak egzersize, uykuya ve ekranlara harcadıkları zaman da bulunuyordu. Ayrıca çocuklar çeşitli anketleri doldurdu, tükürük örnekleri verdi ve bilişsel fonksiyonlarını ölçen bulmacaları tamamladılar.

Mevcut araştırma, 2016’dan 2017’ye kadar Adolescent Brain Cognitive Development çalışmasında yer alan 8 ila 11 yaş arasındaki 4.524 çocuktan elde edilen sonuçları incelemeye odaklandı.

Kanada’da ve ABD’de doktorlar genellikle, 6 yaşın üstündeki çocukların günde iki saatten fazla ekran karşısında vakit geçirmemesini tavsiye ediyor. Fakat çalışmada yer alan çocukların sadece %37’si bu kriteri karşılıyordu. Araştırmacılar, bu çocukların bilişsel testlerde daha iyi puan almalarının daha olası olduğunu buldu.

Bulgular, Lancet Child & Adolescent Health’te yayınlandı.

British Columbia Üniversitesi’nden Jeremy Walsh, Washington Post’a yaptığı konuşmada, “Ekran karşısında ne kadar vakit geçirdiğimize dikkat etmeliyiz.” dedi. “Bu çalışma, ekran karşısında iki saatten daha az vakit geçirmenin çocuklar için faydalı olduğunu gösteriyor.”

Ekran karşısında geçirilen zaman, çocukların zayıf düşünme becerilerinin tek sebebi değil. Grubun sadece %50’si, doktorlar tarafından önerilen şekilde 9 ila 11 saat uyuduğunu söylüyor ve sadece %18’i tavsiye edilen miktarda egzersiz (günde en az 60 dakika) yaptığını söylüyor. Bu prensiplere uymayan çocuklar da ortalamada daha kötü performans gösterdi.

Çalışma sadece gözlemsel olduğundan dolayı, daha çok ekran karşısında geçirilen zaman ve zayıf düşünme becerisi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu kanıtlayamamakta. Ancak araştırmacılar, bu prensiplerden hiçbirine uymayan çocuklara kıyasla, ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların aynı testlerde daha iyi performans gösterdiğini tespit etti. Benzer bi model, hem yeterli uykuyu alan hem de ekran karşısında daha az vakit geçiren çocuklara ilişkin olarak da görüldü ki bu, yetersiz uyku ve ekran karşısında geçirilen vakit arasındaki bağlantıyı destekliyor. Araştırmacılara göre, ekran karşısında geçirilen sürenin çocukların bilişsel becerilerine nasıl bir zarar verdiğini doğrulayacak daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Amerikan Pediatri Akademisi, 6 yaşından büyük çocukların günde en fazla 2 saat ekran karşısında vakit geçirmesine ilişkin zor bir prensibe odaklanmayı bıraktı ve bunun yerine çocukların yeterli uykuyu aldığından ve diğer sağlıklı davranışları gerçekleştirdiğinden emin olan ebeveynler tarafından belirlenen “tutarlı limitler”e odaklanıyor. Fakat AAP (The American Academy of Pediatrics), 18 aylık-6 yaş arasında olan çocukların ekran karşısında en fazla 1 saat vakit geçirmesini, daha küçük çocukların ise ekran karşısında hiç vakit geçirmemesini tavsiye ediyor. Ancak bazı çalışmalar, hasar görme potansiyelinin süreden çok ekranlardaki içerik türüne ve ebeveynlerin dahil olup olmadığına bağlı olduğunu ileri sürüyor.

Adolescent Brain Cognitive Development çalışması, çalışma bitinceye kadar 10.000’den fazla çocuğu kaydetmeyi planlıyor.

Etiketler