Airbnb, Daha Fazla Çeşitlilik Arayışı Konusunda Kazanımlar Elde Ediyor

Airbnb, sloganına uygun hareket etmek istiyor, “Her yere ait olun.”

Şirketin son çeşitlilik raporu, işgücünün oluşumunda küçük ancak önemli ilerlemeleri gösteriyor. Airbnb, ABD’li çalışanlarının %11’inin, 2016 yılında belirlediği yeterli derecede temsil edilmeyen nüfustan geldiğini belirtti. Bu rakam, geçen yıla göre 1 puanın üzerinde bir artışı gösteriyor.

Şirket, teknik rollerdeki azınlıkların bir yılda 35’ten 102’ye yükseldiğini belirtti. Yeterli temsil edilmeyen azınlıklar, beyaz olmayan ve Asya kökenli olmayan çalışanlardan oluşuyor.

Genel olarak, Airbnb’nin işgücü, 1.400’ten 2.300’den fazla çalışana yükseldi.

Washington DC’deki ACLU’nun eski direktörü Laura Murphy başkanlığında 2016 yılında yapılan bir iç inceleme, Airbnb’nin, kısmen iç çeşitliliğin olmaması nedeniyle, kendi platformunda ayrımcılıkla ilgili sorunları çözmekte yavaş olduğunu tespit etti. Şirket, ayrımcı konut uygulamaları nedeniyle, kendini eleştirel raporların hedefi olarak buldu.

İnceleme sonrasında, Murphy, şirketin çeşitliliğini ve haftada bir saatlik toplantıları da içeren, çalışanları şirkete dahil etme çalışmalarını gözetmek için üst düzey danışman olarak kaldı.

Geçen günlerde yaptığı görüşmeden sonra Murphy, “üst düzey liderlerin gerçek bir kararlılığı vardı.” dedi. “CEO (Brian Chesky) bana, “Bir ayrımcılık sorunumuz varsa, bu sloganı (“Her yere ait olun”) kullanamayız.” dedi.

Airbnb, 2017’de yeni işe alım çabalarını uygulamaya koydu. Örneğin, kadrolar doldurulmadan önce, işe alımları yapan yöneticilerin kadınlarla ve temsil seviyesi düşük olan kesimlerle olabildiğince fazla görüşmelerini gerektiriyor.

İnsan hakları kuruluşlarına ve liderlerine yönelik dış yardım, Airbnb’nin konuyla ilgili ciddiyeti hakkındaki “haberleri yaymaya” yardımcı olacak bir rol oynuyor. Murphy, “Şirketler, ayrımcılıkla mücadele ve katılım konusunda iyi şeyler yapmak istiyorsa, ne yapacaklarını kamuya açıklamak onlar için önemli olacaktır.” diye ekledi.

Şirket içi işe alımlara ek olarak, şirket, yerel NAACP fasıllarıyla çalışarak, daha fazla çeşitliliğe ev sahipliği yapmak istiyor. Şirket, topluluk faaliyetleri yoluyla elde ettiği kazançların %20’sini NAACP ile paylaşacak.

Bununla birlikte, Airbnb’deki işgücündeki kadın çalışanların yüzdesi düşüş eğiliminde. Kadınlar, şirket çalışanlarının %41’ini oluşturuyor; bu oran, 2016’da %43’tü. Şirket, kadın çalışanların yüzdesinin, kadınların mühendislik ve farklı teknik rolleri kazanmasına rağmen düştüğünü belirtti.

Etiketler