Ebeveynlerin Cep Telefonu Kullanımı Aile Yaşantısına Zarar Veriyor

İngiltere’de ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre anne-babaların aşırı cep telefonu kullanımı aile yaşantısına zarar veriyor.

11 ila 18 yaşları arasında 2,000 gencin üzerinde yapılan araştırmada gençlerin üçte birinden fazlası ebeveynlerini telefonlarına bakmamaları için uyardıklarını söylemiş.

Gençlerin yüzde 14’ü anne ve babalarının yemekler sırasında online olduğunu söylerken ayrı bir araştırmada ele alınan 3.000 ebeveynin yüzde 95’i bunun aksini iddia etmiş.

Öğrencilerin yüzde 82’si yemek saatlerinde cihaz kullanılmaması gerektiğini savunurken yüzde 22’si mobil cihaz kullanımının aile arasındaki iletişimi keyifsiz hale getirdiğini belirtti.

Ailesinden mobil cihazlarını kaldırmalarını isteyen öğrenciler arasından yüzde 46’sı ailelerin buna uyduğunu belirtirken yüzde 44’ü dikkate alınmadıklarını belirtmiş.

Buna rağmen ebeveynlerin sadece yüzde 10’luk bir kısmı mobil cihaz kullanımlarının çocukları için endişe yaratabileceğini kabul etti. Neredeyse yarısı ise (%43) vakitlerinin gereğinden fazlasını online olarak geçirdiklerini kabul etti. Yüzde 37’si hafta sonları günde 3 ila 5 saat arasında online kaldıklarını söylerken yüzde 5’i bu vaktin onlar için hafta sonunda 15 saati bulabildiğini itiraf etti.

Bu araştırmayı gerçekleştirmiş olan Digital Awareness UK (DAUK) tarafından yürütülen bir diğer araştırma geçtiğimiz sene ortaokul öğrencilerinin neredeyse yarısının yattıktan sonra telefonlarına baktıklarını ortaya çıkarmıştı.

Bu yeni araştırma sonuçlarına göre ise öğrencilerin neredeyse dörtte üçü, yani yüzde 72’lik bir kısmı günde 3 ila 10 saat arasında bir süreyi internette geçirdiklerini söyledi. Yüzde 11’i için bu süre hafta sonları 15 saate, %3’ü ise 20 saate kadar çıkabiliyormuş.

Çocuklar online dünyada geçirdikleri bu sürenin en büyük yan etkisinin uykusuzluk olduğunu belirtiyor. Yüzde 47’si bunu büyük bir sorun olarak vurgulamış.

Öte yandan anne-babaların yalnızca yüzde 10’u çocuklarının internette geçirdikleri vaktin uykularını etkilemesinden endişe ediyor.

Araştırma yönetmenlerinden Mike Buchanan, anne-babaların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mobil cihaz kullanımı üzerine yeni bir kural kitabı yazma vaktinin geldiğini belirtiyor.

“Anketimiz çocukların aşırı teknoloji kullanımı ile doğabilecek risklerin farkında olduğunu gösteriyor, ancak onlara rol model olacak ve mantıklı davranışlar aşılayabilecek yetişkinlere ihtiyaçları var. Buna erişebilmek için okul ve ev arasındaki boşluklar doldurarak onlara düzenli tavsiyeler verilmeli.”

DAUK kurucu ortağı Emma Robertson, çocuklarının internette ne kadar vakit geçirdiğine ve tam olarak ne yaptığına dair bilgisi olan ailenin çok az sayıda olduğunu belirterek, “Bu bulguların aileler için bir uyandırma çağrısı olacağını ve ebeveynleri teknolojinin güvenli ve sağlıklı kullanımı ile ilgili çocukları ile daha ciddi konuşmalar yapmaya sevk edeceğini umuyoruz.” dedi.

Etiketler