Büyük Yetenek Kıtlığıyla Karşı Karşıya Olan Ülkeler

Hızlı teknolojik gelişmeler ve işyerlerinin dijitalleşmesi ile birlikte çalışanlar, yetkinliklerini işverenlerin ihtiyaçları ile uyumlulaştırma konusunda sıkıntı çekiyor.

Sorunun ölçeği ülkeden ülkeye farklılık gösterse de en vahim durumda olan ülke Japonya. Yeni yapılan bir araştırmaya göre Japonya’da 10 veya daha fazla çalışanı olan firmaların yüzde 81’i kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor.

Öte yandan ankete katılan çalışanların yüzde 45’i işlerini verimli bir şekilde yapabilmek için gereken beceri setine sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu özellikle Meksika, Japonya ve Kore’de bariz bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

10 çalışandan yalnızca 3’ü ise daha talepkar bir iş ile başa çıkabilmek için gerekli yetkinliklere sahip olduğuna inanıyor.

2013 yılı verilerine göre Avrupa’da işverenlerin yüzde 40’ı gereken özelliklere sahip eleman bulmakta zorlanıyor. Bu eksiklik rapora göre en çok üretim sektöründe baş gösteriyor.

Dördüncü Endüstriyel Devrim’in ve hızla gelişen dijital süreçlerin kapıyı çalması ile birlikte teknoloji çalışma şeklimizi de değiştirmeye başladı. Çalışan vasıfları ise bu değişimlere ayak uydurmak zorunda.

Bilgisayarlar daha akıllı hale gelip insanlar tarafından yapılan işleri birer birer yapmaya başladıkça çalışanların onları makinelerin önüne geçirecek yetkinlik ve yetenekler geliştirmesi gerekiyor – buna kritik düşünme ve yaratıcılık da dahil.

Başka bir rapora göre ise bugünün işgücünde önemli sayılan yetkinlerin üçte birinden fazlası 2020 yılına kadar büyük değişimlere uğrayacak.

Beceri noksanlığı ile başa çıkmak ve çalışanların teknolojik değişime ayak uydurmasını sağlamak adına rapor, işletme liderlerini ve hükümetleri proaktif bir yaklaşım sergileyerek gelecekteki işgücünün yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya teşvik ediyor.

Etiketler