9 Maddede Yeni Perakende Satış Yönetmeliği

Bu yazı konuk yazarımız Selin Pehlivan, Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı tarafından yazılmıştır.

Hem pazarlamacıları, hem de ekonomimizin büyük bir parçasını teşkil eden perakande sektörü ile yan sektörlerini yakından ilgilendiren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) geçtiğimiz 6 Ağustos 2016 günü yürürlüğe girdi. Yönetmelik, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralları, perakende işletmecilerin denetimi ve ihlaller halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Selin_ Pehlivan_Ünsal_Gündüz_Avukatlık_Ortaklığı
Selin Pehlivan, Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı

Prim ve bedel talebi
Perakende işletmeleri, Yönetmelikte belirtilen şartlar çerçevesinde üretici ve tedarikçilerden aktivite primi ve bedel talep edebileceklerdir.

Ödeme Süresi
Genel kural, alım ve satım ödemelerinin sözleşmede öngörülen tarihte yapılması olmakla birlikte, hızlı tüketim malları (yiyecekler, içecekler, kişisel bakım ürünleri) bakımından ödeme süresi farklı şekilde düzenlenmiştir.

Mağaza markalı ürün satışı
Mağaza markalı (private label) olan, yurt içinde üretilen hızlı tüketim mallarının üzerinde perakende işletmeci, üretici ve üretildiği mağazanın bilgileri bulunacaktır. Mağazaların ürünlerini, bu kuralla uyumlaştırmaları için Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (6 Ağustos 2016) itibaren 1 yıl süreleri vardır.

Kampanyalı Satış
Yönetmelik, ürün, marka veya işletmeyi tanıtmak, ürün alımını özendirmek, satışını artırmak veya işletmenin ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla yapılan kampanyalı satışları düzenlemektedir.

Alışveriş festivali
Mahalli idareler ve Yönetmelikte sayılan diğer kurumlar, alışveriş festivalleri düzenleyebilirler. Yönetmelik uygulanacak genel ilkeleri belirtmektedir.

Sürekli indirimli satışlar
Yönetmelik sürekli indirimli satışa konu olabilecek ürünleri tarif etmekte ve ilgili ilke ve kuralları sıralamaktadır.

Raf tahsisi ve yöresel ürünler
Coğrafi işaret korumasından yararlanan veya il müdürlüğünce belirlenmiş hızlı tüketim malları (yiyecekler, içecekler, kişisel bakım ürünleri) yöresel ürün olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelik bu tip ürünlere ilişkin raf tahsisi dâhil, özel düzenlemeler getirmiştir.

Çalışma Saatleri
Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesi, Valilerden ve ilgili Bakanlık’tan müşterek teklif ile talep edilebilecektir.

Denetleme ve ceza hükümleri
İlgili Bakanlık, kendi eliyle veya il müdürlükleri aracılığıyla, perakende işletmeleri denetleyebilecektir.  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. Maddesi’nde düzenlenen idari para cezaları İlgili Bakanlık veya yetili idarelerce uygulanacaktır.

Etiketler