Finansal Katılımı Sağlamanın İlk Şartı Eşitlik ve Eğitim!

MasterCard, 5-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Polonya, İsveç, Romanya ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede, her ülkeden yaklaşık 1.000 katılımcı ile toplamda 10.201 tüketici ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını açıkladı.

Genel sonuçlara göre, tüm katılımcıların %49’u ülkelerinde yüksek düzeyde finansal katılım olduğunu düşünüyor. %78’i ise Avrupa’nın dünyada en yüksek finansal katılıma sahip olduğuna inanmıyor. Dijital ürünlere erişim için de benzer sonuçlar söz konusu. Katılımcıların çoğunluğu finansal katılım ile dijital ürünlere erişimin ayrılmaz bir bütün olduğunu ve toplum için her ikisinin de eşit öneme sahip olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların %83’ü erkeklerin kadınlara göre daha yüksek finansal katılıma ve dijital ürünlere erişime sahip olduğuna inanıyor. %88’i cinsiyet ayrımı gözetmeksizin finansal ve dijital ürünlere erişimin açık ve katılımcı toplum için hayati önem taşıdığını vurgularken, %66’sı eşit erişimin olmadığı konusunda hemfikir. Finansal veya dijital ürünlere erişimlerinin olmaması durumunda “hayal kırıklığı” yaşıyorlar. Katılımcıların %47’si finansal ve dijital ürünlerle ilgili eğitimlerin daha çok katılım sağlanmasını destekleyeceğine ve her 3 kişiden 2’si finansal ve dijital katılımı iyileştirmenin devletin görevi olduğuna inanıyor.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre ise;

  • Katılımcıların %79’u kadın ve erkeğin eğitime erişimde eşit olduğuna inanmasına karşılık Türkiye’deki katılımcıların sadece %59’u bu eşitliğe inanıyor.
  • Avrupa’da kadınların %82’si bir banka hesabına sahipken bu oran Türkiye’de sadece %59. Hatta Türkiye’de kadınların sadece %27’si paralarına erişebildiklerini belirtiyor.
  • Türkiye’deki katılımcıların % 89’u erkeklerin daha yüksek finansal katılıma sahip olduğuna inanıyor. Erkeklerin finansal hizmetler, eğitim, teknoloji ve topluma katılım konularında kadınlara göre daha yüksek erişime sahip olduğuna, dolayısıyla bunlardan daha fazla yararlandığına inanılıyor.
  • Bu finansal dışlanmanın en önemli sebebi olarak gelir dağılımındaki eşitsizlik gösteriliyor. (Genel katılımcı % 44 – Türkiye % 59 ile en yüksek orana sahip)
  • Finansal katılımın iyileştirilmesi için birinci şartın eğitim olduğu belirtilirken bunu gerekli alt yapının oluşturulması takip ediyor.
  • Finansal katılım için teknolojiye erişimin de önemli olduğu belirtilirken, herkesin finansal ve dijital ürünlere erişiminin sağlanabilmesi için teknoloji firmaları ile finansal hizmet veren kuruluşların birlikte çalışması gerektiğine inanılıyor.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarıyla ilgili olarak MasterCard Türkiye Genel Müdürü Yasemin Bedir şu yorumları yaptı: “MasterCard Türkiye olarak kadınların ekonomiye katılımını sağlamak amacıyla ‘Evin Hesap Uzmanı Kadın’ projemizle araştırmaya katılanların da en büyük eksik olarak belirttiği finansal eğitim için elimizden geleni yapıyoruz. Özel ve kamu sektörü, teknoloji firmaları ile finansal hizmet sektörü el ele vererek orta ve uzun vadede bu tabloyu değiştireceğimize inanıyoruz.”

Araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak MasterCard Uluslararası Pazarlar Başkanı Ann Cairns şunları dile getirdi: “Finansal sisteme ve dijital ürünlere erişim ile cinsiyet eşitliği aslında doğaları gereği birbirine bağlı. Özgür, adil ve dolu dolu bir hayat sürebilmek için her biri teker teker önemli. Avrupa dünyada en gelişmiş bölgelerden biri olmasına rağmen katılımlar arası uçurumu kapatmak için hala yapılacak çok şey var. Aslına bakılırsa bir “Para Tavanı” söz konusu ve katılımın önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Dünya Bankası ve G20, 2020 itibariyle evrensel finansal erişim hedefi koydu. Ancak çalışan Avrupalıların %29’unun finansal olarak dışlandığı göz önüne alınırsa, dijital ve cinsiyet dışlamasının önemi dikkat çekiyor. Açık ve katılımcı bir toplum yaratmak için bölgede finansal katılımın sağlanmasına öncelik verilmesi gerekiyor.”

Araştırma hakkında
MasterCard, bu araştırmayı 5-8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Polonya, İsveç, Romanya ve Türkiye olmak üzere 10 Avrupa ülkesinde, her ülkeden yaklaşık 1000 katılımcı ile toplamda 10201 tüketici ile gerçekleştirdi. Çalışmanın hata payı toplamda +/- %1.0, ülke bazında +/- %3.1’dir. Araştırma, global bir araştırma şirketi olan Norstat tarafından yürütülmüştür.

Etiketler