Kurumsal Hayata Bakış Konusunda Kadınlar ve Erkekler Arasındaki 9 Fark

Bridge isimli bir eğitim girişimi ABD’de 1000 kişi arasında yaptığı anket sonucunda kadın ve erkek çalışanların maaş eşitliği, cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı gibi hassas konularda ne düşündüğünü inceledi.

Sonuçlara göre herkes 5 yıl içerisinde daha adil ve iyi bir çalışma ortamı oluşacağı konusunda oldukça iyimser. İşte anketin dikkat çeken sonuçlarından bazıları:

Erkeklerin %58’i erkekler ve kadınların eşit işe eşit maaş aldığını düşünüyor. Kadınların ise %42’si eşit ücret politikası uygulandığını düşünüyor.

Erkeklerin yalnızca %32’si erkeklerin eşit işten kadınlara göre daha fazla maaş aldığını düşünüyor. Ancak buna inanan kadınların oranı %68.

Erkeklerin yalnızca %34’ü kadınların terfi ve liderlik konularında cinsiyet yanlılığından muzdarip olduğunu düşünüyor.

Kadınların ise %66’sı cinsiyet ayrımcılığı sebebiyle terfi ve liderliklerinin reddedildiği düşüncesinde.

İş yerindeki diğer ayrımcılık türlerine bakıldığında kadınlar ve erkekler arasında büyük fark var. Erkeklerin yalnızca %38’i lezbiyen, gey, biseksüel ve cinsiyet değiştiren bireyler için hassasiyet eksikliği olduğunu savunurken kadınların oranı bu konuda %62.

Cinsel taciz konusunda da tablo değişmiyor. Cinsel taciz erkeklerin %38’i, kadınların ise %62’si için büyük bir sorun.

Herkesin hemfikir olduğu tek konu, ofiste cinsel tacizin yakın zamanda son bulmayacağı. Erkeklerin yalnızca %27’si ve kadınların yalnızca %25’i 2020’ye kadar cinsel taciz sorununun çözüleceğine inanıyor.

Cinsel taciz her iki cinsiyetteki bireyleri de yakın oranlarda etkiliyor. Kadınların %29’u, erkeklerin ise %13’ü iş yerinde cinsel tacize maruz kaldığını belirtiyor.

İki cinsiyet arasındaki en büyük anlaşmazlık ebeveynlik konusunda. Erkeklerin %24’ü iş yerinde ebeveyn sorumluluğu konusunda hassasiyet eksikliği olduğunu düşünürken bu konuda kadınların tam %76’sı bu yönde fikir belirtiyor.

Etiketler